Tamar van Raalten

Hoi! Ik ben Tamar. 

Naast problemen met sociale interacties en taalstoornissen is rigide gedrag het derde kenmerkende symptoom van autisme. Volwassenen en kinderen met autisme die last hebben van rigide gedrag hebben vaak ernstige dwangmatige neigingen, kunnen slecht tegen verandering of onverwachte gebeurtenissen of zijn constant met 1 ding of activiteit bezig. Rigide gedrag is erg lastig in het dagelijks leven omdat we ons gedrag vaak moeten aanpassen aan nieuwe of onverwachte situaties. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van rigide gedrag bij autisme wordt er onderzoek gedaan met behulp van de MRI scanner. Met dit apparaat kunnen we op verschillende manieren kijken hoe het brein bij kinderen met autisme reageert op nieuwe of onverwachte prikkels die flexibel en adaptief gedrag vereisen. 

Er zijn verschillende gebieden in het brein die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van flexibel en adaptief gedrag. We vermoeden dat deze gebieden zich anders ontwikkelen bij kinderen met autisme. Omdat de ontwikkeling mogelijk anders verloopt kan het zijn dat deze gebieden anders functioneren wanneer gedrag aangepast dient te worden, bijvoorbeeld wanneer aangeleerd gedrag onderdrukt moet worden. Met functionele MRI kijken we hoe hersengebieden reageren op nieuwe of onverwachte prikkels die flexibel gedrag vereisen. We onderzoeken ook hoe deze gebieden gezamenlijk functioneren in een netwerk bij autisme. Met Diffusion Tensor Imaging kunnen we bekijken hoe de gebieden die belangrijk zijn voor flexibel gedrag met elkaar verbonden zijn. Door deze verschillende metingen met elkaar te combineren hopen we beter te kunnen begrijpen hoe het brein bij autisme functioneert en bijdraagt aan het ontstaan van rigide gedrag.